محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور
  • تصمیمات عجیب مدیریتی
  • ایا می دانید جدید
  • آیا می دانید شماره سه
  • آیا می دانید شماره دو
تاریخ انتشار: ۹۴/۰۸/۰۲
کد خبر: ۹۴۰۸۰۲۱۰۵

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: اتحادیه کرمان
شماره ثبت:
تاسیس:
مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: محمدرضا رمضانی پور
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۳۶۰۶
سابقه کار در حمل و نقل:

مشخصات مدیر داخلی:
تلفن همراه:

اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت
رئیس هیئت مدیره:
نائب رئیس:
عضو هیئت مدیره:

خلاصه شرح:

آدرس دفتر مرکزی: پایانه بار جاده تهران ، غرفه شماره۲
تلفن: ۳۲۹۱۰۳۹۱
فکس: ۳۲۹۱۰۳۹۱

آدرس دفتر بازاریابی:
تلفن:
فاکس: