محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور
  • تصمیمات عجیب مدیریتی
  • ایا می دانید جدید
  • آیا می دانید شماره سه
  • آیا می دانید شماره دو
تاریخ انتشار: ۹۴/۰۸/۰۲
کد خبر: ۹۴۰۸۰۲۱۰۳

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: امین کرمان
شماره ثبت: ۱۷
تاسیس: ۱۳۶۳
مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: محسن رئیس پور
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۰۰۷۴۳
سابقه کار در حمل و نقل: ۳۱سال

مشخصات مدیر داخلی: محسن رئیس پور
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۰۰۷۴۳

اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت
رئیس هیئت مدیره:
نائب رئیس:
عضو هیئت مدیره:

خلاصه شرح:

آدرس دفتر مرکزی: پایانه باربری غرفه۴
تلفن: ۳۲۹۱۰۱۳۹
فکس:

آدرس دفتر بازاریابی: کیلومتر۴ جاده تهران ، بعد از پل راه آهن
تلفن: ۳۲۶۱۰۵۵۴
فاکس: ۳۲۶۱۰۹۷۹