محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور
  • تصمیمات عجیب مدیریتی
  • ایا می دانید جدید
  • آیا می دانید شماره سه
  • آیا می دانید شماره دو
تاریخ انتشار: ۹۴/۰۸/۰۲
کد خبر: ۹۴۰۸۰۲۱۰۷

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: پرک بار
شماره ثبت: ۲۲۷۷
تاسیس: ۱۳۷۲
مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: نادر علی اکبری
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۶۱۸۹
سابقه کار در حمل و نقل: ۲۲سال

مشخصات مدیر داخلی: نادر علی اکبری
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۶۱۸۹

اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت
رئیس هیئت مدیره: نادر علی اکبری
نائب رئیس: محمد علی اکبری
عضو هیئت مدیره: محسن علی اکبری

خلاصه شرح:

آدرس دفتر مرکزی: پایانه بار غرفه۳۴
تلفن: ۳۲۹۱۰۱۵۲
فکس:

آدرس دفتر بازاریابی: پایانه بار
تلفن:
فاکس: ۳۲۹۱۰۱۵۲