محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • آیا می دانید شماره سه
  • آیا می دانید شماره دو
  • آیا می دانید شماره یک

آرشیو آبان » ۱۳۹۴ »

تاریخ انتشار: ۹۴/۰۸/۰۲
کد خبر: ۹۴۰۸۰۲۱۱۱

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: راه و جاده کرمان شماره ثبت: 2609 تاسیس: 1374 مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: محمود افضلی هوتکی تلفن همراه: 09133415612 سابقه کار در حمل و نقل: 14سال مشخصات مدیر داخلی: محسن کارآمد تلفن همراه: 09133421254 اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: احمد کامیابی نائب ...

تاریخ انتشار: ۹۴/۰۸/۰۲
کد خبر: ۹۴۰۸۰۲۱۰۹

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: سعادت شماره ثبت: تاسیس: 1348 مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: سید مهدی حیدری تلفن همراه: 09132415094 سابقه کار در حمل و نقل: 15سال مشخصات مدیر داخلی: تلفن همراه: اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: نائب رئیس: عضو هیئت مدیره: خلاصه شرح: این موسسه با حدود نیم ...

تاریخ انتشار: ۹۴/۰۸/۰۲
کد خبر: ۹۴۰۸۰۲۱۰۷

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: پرک بار شماره ثبت: 2277 تاسیس: 1372 مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: نادر علی اکبری تلفن همراه: 09133416189 سابقه کار در حمل و نقل: 22سال مشخصات مدیر داخلی: نادر علی اکبری تلفن همراه: 09133416189 اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: نادر علی اکبری نائب ...

تاریخ انتشار: ۹۴/۰۸/۰۲
کد خبر: ۹۴۰۸۰۲۱۰۵

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: اتحادیه کرمان شماره ثبت: تاسیس: مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: محمدرضا رمضانی پور تلفن همراه: 09133413606 سابقه کار در حمل و نقل: مشخصات مدیر داخلی: تلفن همراه: اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: نائب رئیس: عضو هیئت مدیره: خلاصه شرح: آدرس دفتر مرکزی: پایانه بار جاده تهران ...

تاریخ انتشار: ۹۴/۰۸/۰۲
کد خبر: ۹۴۰۸۰۲۱۰۳

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: امین کرمان شماره ثبت: 17 تاسیس: 1363 مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: محسن رئیس پور تلفن همراه: 09131400743 سابقه کار در حمل و نقل: 31سال مشخصات مدیر داخلی: محسن رئیس پور تلفن همراه: 09131400743 اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: نائب رئیس: عضو هیئت مدیره: خلاصه ...