محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور
  • تصمیمات عجیب مدیریتی
  • ایا می دانید جدید

آرشیو خرداد » ۱۳۹۵ »

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۳/۲۹
کد خبر: ۹۵۰۳۲۹۳۹۸

کانتینر

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۳/۲۹
کد خبر: ۹۵۰۳۲۹۳۹۴

اعزام

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۳/۲۵
کد خبر: ۹۵۰۳۲۵۳۸۸

مشخصات مدیر عامل : آقای مهدی خلیلی  نژاد تلفن همراه :09133419473 اعضای هیئت مدیره : خلاصه شرح :این شرکت با کادر مجربدر زمینه حمل ونقل کالا در حال فعالیت می باشد . آدرس دفتر مرکزی :پایانه بار حمل ونقل کرمان شایان ذکر است این شرکت  قبلا با نام ایمن ترابر ...

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۳/۲۳
کد خبر: ۹۵۰۳۲۳۳۵۲

نرم افزار جدید

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۳/۲۲
کد خبر: ۹۵۰۳۲۲۳۵۰

كدپستي شبكه دامپزشكي استان و شهرستانها -خرداد94 نامه ليست كالاهاي داراي درخواست حواله دامپزشكي -خرداد95

1 2 3 12