محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور
  • تصمیمات عجیب مدیریتی
  • ایا می دانید جدید

آرشیو خرداد » ۱۳۹۵ » ۳ »

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۳/۰۵
کد خبر: ۹۵۰۳۰۵۲۸۰

مشخصات مدیر عامل : آقای محمد اسدی تلفن همراه :09132410922 خلاصه شرح :این شرکت با کادر مجرب در زمینه حمل ونقل کالا در  شهرستان بردسیر  در حال فعالیت می باشد . آدرس دفتر مرکزی :شهرستان بردسیر

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۳/۰۵
کد خبر: ۹۵۰۳۰۵۲۷۸

مشخصات مدیر عامل : آقای امیر عباس شهبا تلفن همراه :09132410922 خلاصه شرح :این شرکت با کادر مجرب در زمینه حمل ونقل کالا در شهرستان بردسیر در حال فعالیت می باشد . آدرس دفتر مرکزی : شهرستان بردسیر

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۳/۰۵
کد خبر: ۹۵۰۳۰۵۲۷۶

مشخصات مدیر  : آقای محمود مهران تلفن همراه :09131480184 خلاصه شرح :این موسسه ا کادر مجرب در زمینه حمل ونقل کالا در حال فعالیت می باشد . آدرس دفتر مرکزی :پایانه بار حمل ونقل کرمان

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۳/۰۵
کد خبر: ۹۵۰۳۰۵۲۷۴

مشخصات مدیر عامل : آقای سعید ایرامنش تلفن همراه :09131400804 خلاصه شرح :این موسسه  با کادر مجرب در زمینه حمل ونقل کالا در حال فعالیت می باشد . آدرس دفتر مرکزی :پایانه بار حمل ونقل کرمان

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۳/۰۵
کد خبر: ۹۵۰۳۰۵۲۷۲

مشخصات مدیر عامل : آقای  محمد سلطانی تلفن همراه :09131410520 خلاصه شرح :این شرکت با کادر مجرب در زمینه حمل ونقل کالا در حال فعالیت می باشد . آدرس دفتر مرکزی :پایانه بار حمل ونقل کرمان