محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

آرشیو مهر » ۱۳۹۷ »

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۷/۱۷
کد خبر: ۹۷۰۷۱۷۱۱۳۵

تامین ناوگان برابر ضوابط تاسیس

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۷/۱۷
کد خبر: ۹۷۰۷۱۷۱۱۳۲

اعزام ناوگان به استان سمنان

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۷/۱۶
کد خبر: ۹۷۰۷۱۶۱۱۲۸

تامین وبکارگیری ناوگان ملکی

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۷/۱۲
کد خبر: ۹۷۰۷۱۲۱۱۲۴

اعزام کامیون جهت حمل ذرت

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۷/۱۲
کد خبر: ۹۷۰۷۱۲۱۱۲۱

اعزام کامیون جهت حمل سیمان