محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان

آرشیو فروردین » ۱۳۹۹ »

تاریخ انتشار: ۹۹/۰۱/۲۸
کد خبر: ۹۹۰۱۲۸۱۶۳۸

تاریخ انتشار: ۹۹/۰۱/۲۸
کد خبر: ۹۹۰۱۲۸۱۶۳۳