محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان

آرشیو شهریور » ۱۳۹۹ »

تاریخ انتشار: ۹۹/۰۶/۲۹
کد خبر: ۹۹۰۶۲۹۱۸۲۹

حمل محمولات ترافیکی

تاریخ انتشار: ۹۹/۰۶/۲۰
کد خبر: ۹۹۰۶۲۰۱۸۲۳

تاریخ انتشار: ۹۹/۰۶/۰۶
کد خبر: ۹۹۰۶۰۶۱۸۱۴

تاریخ انتشار: ۹۹/۰۶/۰۶
کد خبر: ۹۹۰۶۰۶۱۸۱۰