محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور
  • تصمیمات عجیب مدیریتی
  • ایا می دانید جدید
  • آیا می دانید شماره سه
  • آیا می دانید شماره دو

آرشیو » نامه ها

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۲۱
کد خبر: ۹۷۰۶۲۱۱۱۰۱

کد پستی اسکله ش رجایی

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۲۰
کد خبر: ۹۷۰۶۲۰۱۰۹۸

2

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۱۸
کد خبر: ۹۷۰۶۱۸۱۰۹۳

عدم اعزام کامیون به مرز سرخس

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۱۸
کد خبر: ۹۷۰۶۱۸۱۰۹۰

نمایشگاه

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۱۲
کد خبر: ۹۷۰۶۱۲۱۰۸۶

کنترل گواهینامه رانندگان در زمان صدور بارنامه