محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور
  • تصمیمات عجیب مدیریتی
  • ایا می دانید جدید
  • آیا می دانید شماره سه
  • آیا می دانید شماره دو

آرشیو » شرکت ها

تاریخ انتشار: ۹۴/۰۸/۰۲
کد خبر: ۹۴۰۸۰۲۹۹

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: اتو بار آرمان شماره ثبت: 2285 تاسیس: 1372 مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: محمد حسنی تلفن همراه: 09133401823 سابقه کار در حمل و نقل: 30سال مشخصات مدیر داخلی: منصور شجاعی تلفن همراه: 09133437393 اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: مرجان اسدی پور نائب رئیس: ...

تاریخ انتشار: ۹۴/۰۸/۰۲
کد خبر: ۹۴۰۸۰۲۹۷

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: اسماعیل زاده شماره ثبت: تاسیس: مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: حسین اسماعیل زاده تلفن همراه: 09131401026 سابقه کار در حمل و نقل: 35سال مشخصات مدیر داخلی: مسعود اسماعیل زاده تلفن همراه: 09131401028 اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: نائب رئیس: عضو هیئت مدیره: خلاصه شرح: آدرس دفتر ...

تاریخ انتشار: ۹۴/۰۸/۰۲
کد خبر: ۹۴۰۸۰۲۹۵

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: حمل و نقل حساس شماره ثبت: 3263 تاسیس: 1375 مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: رضا سیستانی تلفن همراه: 09133403539 سابقه کار در حمل و نقل: 15سال مشخصات مدیر داخلی: تلفن همراه: اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: رضا مهدوی راینی نائب رئیس: اسماعیل مهدوی ...

تاریخ انتشار: ۹۴/۰۸/۰۲
کد خبر: ۹۴۰۸۰۲۹۳

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: ترابر گستر کرمان شماره ثبت: تاسیس: 1391 مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: منصور بلوچ شهریاری تلفن همراه: 09131412179 سابقه کار در حمل و نقل: 20 سال مشخصات مدیر داخلی: مسعود بلوچ شهریاری تلفن همراه: 09131414082 اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: منصور بلوچ ...

1 13 14 15