محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
تاریخ انتشار: ۹۴/۰۷/۲۶
کد خبر: ۹۴۰۷۲۶۶۸

آگهی مناقصه حفاظت ماشین آلات در محیط بسته- حفاظت ماشین آلات در محیط باز خارج از شهر (نگهداری راه های روستایی شهر ریال در یک مرحله با برآورد مالی  ۲۷۲۲۱۴۶۱۶۸ ریال  توسط  اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان برگزار می گردد.n00063934-b

تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۴ مهر ۹۴
مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۴ مهر۹۴
مهلت دریافت اسناد:۳۱  شهریور ۹۴
تاریخ اعتبار پیشنهاد ۱۴ دی ۹۴

محل دریافت اسناد:  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور