محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • مدت زمان ابطال بارنامه
  • ثبت تخلف غیر واقعی برای خودروهای برگیر شده بر روی خودروبر
  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
تاریخ انتشار: 94/07/26
کد خبر: 940726۶۸

آگهی مناقصه حفاظت ماشین آلات در محیط بسته- حفاظت ماشین آلات در محیط باز خارج از شهر (نگهداری راه های روستایی شهر ریال در یک مرحله با برآورد مالی  ۲۷۲۲۱۴۶۱۶۸ ریال  توسط  اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان برگزار می گردد.n00063934-b

تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۴ مهر ۹۴
مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۴ مهر۹۴
مهلت دریافت اسناد:۳۱  شهریور ۹۴
تاریخ اعتبار پیشنهاد ۱۴ دی ۹۴

محل دریافت اسناد:  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور