محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • ثبت معاینات سلامت شغلی رانندگان در سامانه وزارت بهداشت
  • محدودیت ترافیکی نوروز ۱۴۰۲
  • صدور مجوز فعالیت رانندگان حمل ونقل باری در بخش مسافربی
  • الزام اعلام بارکلیه کارخانجات وصنایع در سامانه اعلام بار مجازی
  • نرخ جریمه نقدی تخلف شرکت های حمل ونقل
  • مدت زمان ابطال بارنامه
  • ثبت تخلف غیر واقعی برای خودروهای برگیر شده بر روی خودروبر
  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
تاریخ انتشار: 94/07/26
کد خبر: 940726۶۸

آگهی مناقصه حفاظت ماشین آلات در محیط بسته- حفاظت ماشین آلات در محیط باز خارج از شهر (نگهداری راه های روستایی شهر ریال در یک مرحله با برآورد مالی  ۲۷۲۲۱۴۶۱۶۸ ریال  توسط  اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان برگزار می گردد.n00063934-b

تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۱۴ مهر ۹۴
مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۴ مهر۹۴
مهلت دریافت اسناد:۳۱  شهریور ۹۴
تاریخ اعتبار پیشنهاد ۱۴ دی ۹۴

محل دریافت اسناد:  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور