محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • ثبت معاینات سلامت شغلی رانندگان در سامانه وزارت بهداشت
  • محدودیت ترافیکی نوروز ۱۴۰۲
  • صدور مجوز فعالیت رانندگان حمل ونقل باری در بخش مسافربی
  • الزام اعلام بارکلیه کارخانجات وصنایع در سامانه اعلام بار مجازی
  • نرخ جریمه نقدی تخلف شرکت های حمل ونقل
  • مدت زمان ابطال بارنامه
  • ثبت تخلف غیر واقعی برای خودروهای برگیر شده بر روی خودروبر
  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
تاریخ انتشار: 94/08/02
کد خبر: 940802۱۰۵

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: اتحادیه کرمان
شماره ثبت:
تاسیس:
مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: محمدرضا رمضانی پور
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۳۶۰۶
سابقه کار در حمل و نقل:

مشخصات مدیر داخلی:
تلفن همراه:

اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت
رئیس هیئت مدیره:
نائب رئیس:
عضو هیئت مدیره:

خلاصه شرح:

آدرس دفتر مرکزی: پایانه بار جاده تهران ، غرفه شماره۲
تلفن: ۳۲۹۱۰۳۹۱
فکس: ۳۲۹۱۰۳۹۱

آدرس دفتر بازاریابی:
تلفن:
فاکس: