محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • ثبت معاینات سلامت شغلی رانندگان در سامانه وزارت بهداشت
  • محدودیت ترافیکی نوروز ۱۴۰۲
  • صدور مجوز فعالیت رانندگان حمل ونقل باری در بخش مسافربی
  • الزام اعلام بارکلیه کارخانجات وصنایع در سامانه اعلام بار مجازی
  • نرخ جریمه نقدی تخلف شرکت های حمل ونقل
  • مدت زمان ابطال بارنامه
  • ثبت تخلف غیر واقعی برای خودروهای برگیر شده بر روی خودروبر
  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
تاریخ انتشار: 94/08/02
کد خبر: 940802۹۳

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: ترابر گستر کرمان
شماره ثبت:
تاسیس: ۱۳۹۱
مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: منصور بلوچ شهریاری
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۲۱۷۹
سابقه کار در حمل و نقل: ۲۰ سال

مشخصات مدیر داخلی: مسعود بلوچ شهریاری
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۴۰۸۲

اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت
رئیس هیئت مدیره: منصور بلوچ شهریاری
نائب رئیس: مسعود بلوچ شهریاری
عضو هیئت مدیره: یاسر بلوچ شهریاری

مهرداد بلوچ شهریاری

مجید صمدی

خلاصه شرح:

آدرس دفتر مرکزی: جاده تهران – پایانه حمل و نقل غرفه۳۴ دفتر شرکت
تلفن: ۳۲۶۱۴۶۴۴
فکس:

آدرس دفتر بازاریابی: جاده تهران – کیلومتر۷ دفتر شرکت
تلفن: ۳۲۹۱۰۵۴۴
فاکس: ۳۲۹۰۵۴۴-۰۳۴