محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • ثبت معاینات سلامت شغلی رانندگان در سامانه وزارت بهداشت
  • محدودیت ترافیکی نوروز ۱۴۰۲
  • صدور مجوز فعالیت رانندگان حمل ونقل باری در بخش مسافربی
  • الزام اعلام بارکلیه کارخانجات وصنایع در سامانه اعلام بار مجازی
  • نرخ جریمه نقدی تخلف شرکت های حمل ونقل
  • مدت زمان ابطال بارنامه
  • ثبت تخلف غیر واقعی برای خودروهای برگیر شده بر روی خودروبر
  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
تاریخ انتشار: 94/08/02
کد خبر: 940802۹۵

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: حمل و نقل حساس
شماره ثبت: ۳۲۶۳
تاسیس: ۱۳۷۵
مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: رضا سیستانی
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۳۵۳۹
سابقه کار در حمل و نقل: ۱۵سال

مشخصات مدیر داخلی:
تلفن همراه:

اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت
رئیس هیئت مدیره: رضا مهدوی راینی
نائب رئیس: اسماعیل مهدوی راینی
عضو هیئت مدیره: فرهاد مهدوی راینی

خلاصه شرح:

آدرس دفتر مرکزی: کرمان – پایانه بار غرفه شماره۳۱
تلفن: ۳۲۹۱۰۶۷۰
فکس:

آدرس دفتر بازاریابی:
تلفن:
فاکس: