محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • ثبت معاینات سلامت شغلی رانندگان در سامانه وزارت بهداشت
  • محدودیت ترافیکی نوروز ۱۴۰۲
  • صدور مجوز فعالیت رانندگان حمل ونقل باری در بخش مسافربی
  • الزام اعلام بارکلیه کارخانجات وصنایع در سامانه اعلام بار مجازی
  • نرخ جریمه نقدی تخلف شرکت های حمل ونقل
  • مدت زمان ابطال بارنامه
  • ثبت تخلف غیر واقعی برای خودروهای برگیر شده بر روی خودروبر
  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
تاریخ انتشار: 94/08/02
کد خبر: 940802۱۱۱

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: راه و جاده کرمان
شماره ثبت: ۲۶۰۹
تاسیس: ۱۳۷۴
مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: محمود افضلی هوتکی
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۵۶۱۲
سابقه کار در حمل و نقل: ۱۴سال

مشخصات مدیر داخلی: محسن کارآمد
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۲۱۲۵۴

اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت
رئیس هیئت مدیره: احمد کامیابی
نائب رئیس: حبیب الله نخعی زاده
عضو هیئت مدیره: محمود افضلی

خلاصه شرح:

آدرس دفتر مرکزی: کرمان – کمربندی غربی ، جنب کارخانه لاستیک بارز
تلفن: ۵۸۱۴۴۱۶۲
فکس: ۸۹۷۸۵۷۵۴-۰۲۱

آدرس دفتر بازاریابی: کرمان – جاده تهران ، نرسیده به چهارراه فیروزه شرکت جهاد نصر کرمان
تلفن: ۳۲۴۵۳۲۲۲
فاکس: