محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • ثبت معاینات سلامت شغلی رانندگان در سامانه وزارت بهداشت
  • محدودیت ترافیکی نوروز ۱۴۰۲
  • صدور مجوز فعالیت رانندگان حمل ونقل باری در بخش مسافربی
  • الزام اعلام بارکلیه کارخانجات وصنایع در سامانه اعلام بار مجازی
  • نرخ جریمه نقدی تخلف شرکت های حمل ونقل
  • مدت زمان ابطال بارنامه
  • ثبت تخلف غیر واقعی برای خودروهای برگیر شده بر روی خودروبر
  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
تاریخ انتشار: 94/08/02
کد خبر: 940802۱۰۱

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: مکران بار
شماره ثبت: ۲۲۵۵
تاسیس: ۱۳۷۱
مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: رضا عادلی نژاد
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۰۸۴۱۸
سابقه کار در حمل و نقل: ۱۰سال

مشخصات مدیر داخلی: حسین سلطان پناه
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۱۶۹۶

اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت
رئیس هیئت مدیره: مهدی بدر آبادی
نائب رئیس: علی کامیاب مقدس
عضو هیئت مدیره: غریب رضا غفاری نژاد

خلاصه شرح: شرکت حمل و نقل مکران بار دارای مجوز فعالیت حمل و نقل استانی می باشد.

آدرس دفتر مرکزی: کرمان – بلوار جمهوری بعد از پل فرهنگیان جمهوری۱۰
تلفن: ۳۲۱۲۳۷۱۴
فکس: ۳۲۱۱۳۴۷۰

آدرس دفتر بازاریابی: پایانه حمل ونقل کالا ، غرفه۳۲
تلفن: ۳۲۹۱۰۱۲۶
فاکس: