محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • مدت زمان ابطال بارنامه
  • ثبت تخلف غیر واقعی برای خودروهای برگیر شده بر روی خودروبر
  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
تاریخ انتشار: 94/08/02
کد خبر: 940802۱۰۷

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: پرک بار
شماره ثبت: ۲۲۷۷
تاسیس: ۱۳۷۲
مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: نادر علی اکبری
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۶۱۸۹
سابقه کار در حمل و نقل: ۲۲سال

مشخصات مدیر داخلی: نادر علی اکبری
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۶۱۸۹

اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت
رئیس هیئت مدیره: نادر علی اکبری
نائب رئیس: محمد علی اکبری
عضو هیئت مدیره: محسن علی اکبری

خلاصه شرح:

آدرس دفتر مرکزی: پایانه بار غرفه۳۴
تلفن: ۳۲۹۱۰۱۵۲
فکس:

آدرس دفتر بازاریابی: پایانه بار
تلفن:
فاکس: ۳۲۹۱۰۱۵۲