محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن

آرشیو آبان ۱۳۹۴ » انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

تاریخ انتشار: ۹۴/۰۸/۰۲
کد خبر: ۹۴۰۸۰۲۱۱۱

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: راه و جاده کرمان شماره ثبت: 2609 تاسیس: 1374 مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: محمود افضلی هوتکی تلفن همراه: 09133415612 سابقه کار در حمل و نقل: 14سال مشخصات مدیر داخلی: محسن کارآمد تلفن همراه: 09133421254 اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: احمد کامیابی نائب ...

تاریخ انتشار: ۹۴/۰۸/۰۲
کد خبر: ۹۴۰۸۰۲۱۰۹

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: سعادت شماره ثبت: تاسیس: 1348 مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: سید مهدی حیدری تلفن همراه: 09132415494 سابقه کار در حمل و نقل: 15سال مشخصات مدیر داخلی: تلفن همراه: اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: نائب رئیس: عضو هیئت مدیره: خلاصه شرح: این موسسه با حدود نیم ...

تاریخ انتشار: ۹۴/۰۸/۰۲
کد خبر: ۹۴۰۸۰۲۱۰۷

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: پرک بار شماره ثبت: 2277 تاسیس: 1372 مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: نادر علی اکبری تلفن همراه: 09133416189 سابقه کار در حمل و نقل: 22سال مشخصات مدیر داخلی: نادر علی اکبری تلفن همراه: 09133416189 اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: نادر علی اکبری نائب ...

تاریخ انتشار: ۹۴/۰۸/۰۲
کد خبر: ۹۴۰۸۰۲۱۰۵

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: اتحادیه کرمان شماره ثبت: تاسیس: مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: محمدرضا رمضانی پور تلفن همراه: 09133413606 سابقه کار در حمل و نقل: مشخصات مدیر داخلی: تلفن همراه: اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: نائب رئیس: عضو هیئت مدیره: خلاصه شرح: آدرس دفتر مرکزی: پایانه بار جاده تهران ...

تاریخ انتشار: ۹۴/۰۸/۰۲
کد خبر: ۹۴۰۸۰۲۱۰۳

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: امین کرمان شماره ثبت: 17 تاسیس: 1363 مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: محسن رئیس پور تلفن همراه: 09131400743 سابقه کار در حمل و نقل: 31سال مشخصات مدیر داخلی: محسن رئیس پور تلفن همراه: 09131400743 اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: نائب رئیس: عضو هیئت مدیره: خلاصه ...