محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن

آرشیو خرداد ۱۳۹۵ » انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۳/۲۹
کد خبر: ۹۵۰۳۲۹۳۹۸

کانتینر

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۳/۲۹
کد خبر: ۹۵۰۳۲۹۳۹۴

اعزام

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۳/۲۵
کد خبر: ۹۵۰۳۲۵۳۸۸

مشخصات مدیر عامل : آقای مهدی خلیلی  نژاد تلفن همراه :09133419473 اعضای هیئت مدیره : خلاصه شرح :این شرکت با کادر مجربدر زمینه حمل ونقل کالا در حال فعالیت می باشد . آدرس دفتر مرکزی :پایانه بار حمل ونقل کرمان شایان ذکر است این شرکت  قبلا با نام ایمن ترابر ...

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۳/۲۳
کد خبر: ۹۵۰۳۲۳۳۵۲

نرم افزار جدید

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۳/۲۲
کد خبر: ۹۵۰۳۲۲۳۵۰

كدپستي شبكه دامپزشكي استان و شهرستانها -خرداد94 نامه ليست كالاهاي داراي درخواست حواله دامپزشكي -خرداد95

1 2 3 12