محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن

آرشیو تیر ۱۳۹۵ » انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۴/۳۰
کد خبر: ۹۵۰۴۳۰۴۴۰

اعزام کامیون جهت حمل برنج از چابهار

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۴/۲۹
کد خبر: ۹۵۰۴۲۹۴۳۷

محدودیت تردد تبریز

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۴/۲۷
کد خبر: ۹۵۰۴۲۷۴۳۲

بیمه

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۴/۲۷
کد خبر: ۹۵۰۴۲۷۴۲۷

                           

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۴/۲۳
کد خبر: ۹۵۰۴۲۳۴۲۱

تسویه بارنامه