محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • ثبت تخلف غیر واقعی برای خودروهای برگیر شده بر روی خودروبر
  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن

آرشیو مرداد ۱۳۹۵ » انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

تاریخ انتشار: 95/05/30
کد خبر: 950530۴۷۲

          مفقودی  

تاریخ انتشار: 95/05/12
کد خبر: 950512۴۶۱

ناوگان فرسوده 1

تاریخ انتشار: 95/05/12
کد خبر: 950512۴۵۲

صحت سنجی کد پستی

تاریخ انتشار: 95/05/12
کد خبر: 950512۴۴۸

معرفی نامه الکترونیکی

تاریخ انتشار: 95/05/12
کد خبر: 950512۴۴۵

مفقودی بارنامه