محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن

آرشیو آبان ۱۳۹۵ » انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۸/۲۴
کد خبر: ۹۵۰۸۲۴۵۷۲

%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۸/۲۰
کد خبر: ۹۵۰۸۲۰۵۶۷

%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۸/۲۰
کد خبر: ۹۵۰۸۲۰۵۶۴

%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d9%84%d9%87

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۸/۱۹
کد خبر: ۹۵۰۸۱۹۵۵۸

%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af

تاریخ انتشار: ۹۵/۰۸/۱۸
کد خبر: ۹۵۰۸۱۸۵۵۳

%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c