محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • مدت زمان ابطال بارنامه
  • ثبت تخلف غیر واقعی برای خودروهای برگیر شده بر روی خودروبر
  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری

آرشیو آذر ۱۳۹۵ » انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

تاریخ انتشار: 95/09/24
کد خبر: 950924۵۹۵

%d8%a7%da%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86

تاریخ انتشار: 95/09/20
کد خبر: 950920۵۹۱

%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1

تاریخ انتشار: 95/09/14
کد خبر: 950914۵۸۷

%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86

تاریخ انتشار: 95/09/14
کد خبر: 950914۵۸۴

%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-1

تاریخ انتشار: 95/09/04
کد خبر: 950904۵۸۰

%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87