محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن

آرشیو بهمن ۱۳۹۵ » انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

تاریخ انتشار: ۹۵/۱۱/۳۰
کد خبر: ۹۵۱۱۳۰۶۸۹

تاریخ انتشار: ۹۵/۱۱/۲۸
کد خبر: ۹۵۱۱۲۸۶۸۳

تاریخ انتشار: ۹۵/۱۱/۲۳
کد خبر: ۹۵۱۱۲۳۶۷۹

تاریخ انتشار: ۹۵/۱۱/۱۷
کد خبر: ۹۵۱۱۱۷۶۷۵

ثبت حواله

تاریخ انتشار: ۹۵/۱۱/۰۹
کد خبر: ۹۵۱۱۰۹۶۷۰