محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن

آرشیو اسفند ۱۳۹۵ » انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

تاریخ انتشار: ۹۵/۱۲/۲۶
کد خبر: ۹۵۱۲۲۶۷۲۵

تاریخ انتشار: ۹۵/۱۲/۲۲
کد خبر: ۹۵۱۲۲۲۷۱۸

محدودیت های ترافیکی 95

تاریخ انتشار: ۹۵/۱۲/۱۷
کد خبر: ۹۵۱۲۱۷۷۰۷

تاریخ انتشار: ۹۵/۱۲/۱۴
کد خبر: ۹۵۱۲۱۴۶۹۹

تاریخ انتشار: ۹۵/۱۲/۰۷
کد خبر: ۹۵۱۲۰۷۶۹۴