محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن

آرشیو مرداد ۱۳۹۷ » انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۵/۳۰
کد خبر: ۹۷۰۵۳۰۱۰۷۲

بروز رسانی سیمانبر

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۵/۳۰
کد خبر: ۹۷۰۵۳۰۱۰۶۹

بروز رسانی سیمانبر

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۵/۳۰
کد خبر: ۹۷۰۵۳۰۱۰۶۶

تشدید نظارت بر فعالیت شرکت ها

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۵/۲۹
کد خبر: ۹۷۰۵۲۹۱۰۶۳

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۵/۱۴
کد خبر: ۹۷۰۵۱۴۱۰۵۸

رعایت بند 14 شریط عمومی حمل کالا