محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن

آرشیو شهریور ۱۳۹۷ » انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۳۱
کد خبر: ۹۷۰۶۳۱۱۱۰۵

بیمه 3

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۲۱
کد خبر: ۹۷۰۶۲۱۱۱۰۱

کد پستی اسکله ش رجایی

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۲۰
کد خبر: ۹۷۰۶۲۰۱۰۹۸

2

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۱۸
کد خبر: ۹۷۰۶۱۸۱۰۹۳

عدم اعزام کامیون به مرز سرخس

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۱۸
کد خبر: ۹۷۰۶۱۸۱۰۹۰

نمایشگاه