محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن

آرشیو مهر ۱۳۹۷ » انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

تاریخ انتشار: 97/07/17
کد خبر: 970717۱۱۳۵

تامین ناوگان برابر ضوابط تاسیس

تاریخ انتشار: 97/07/17
کد خبر: 970717۱۱۳۲

اعزام ناوگان به استان سمنان

تاریخ انتشار: 97/07/16
کد خبر: 970716۱۱۲۸

تامین وبکارگیری ناوگان ملکی

تاریخ انتشار: 97/07/12
کد خبر: 970712۱۱۲۴

اعزام کامیون جهت حمل ذرت

تاریخ انتشار: 97/07/12
کد خبر: 970712۱۱۲۱

اعزام کامیون جهت حمل سیمان