محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن

آرشیو آذر ۱۳۹۷ » انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۹/۲۸
کد خبر: ۹۷۰۹۲۸۱۱۷۵

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۹/۲۵
کد خبر: ۹۷۰۹۲۵۱۱۷۰

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۹/۲۵
کد خبر: ۹۷۰۹۲۵۱۱۶۲

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۹/۱۹
کد خبر: ۹۷۰۹۱۹۱۱۵۷

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۹/۱۷
کد خبر: ۹۷۰۹۱۷۱۱۵۳