محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن

آرشیو خرداد ۱۴۰۰ » انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

تاریخ انتشار: ۰۰/۰۳/۲۵
کد خبر: ۰۰۰۳۲۵۲۰۷۹

تاریخ انتشار: ۰۰/۰۳/۲۳
کد خبر: ۰۰۰۳۲۳۲۰۷۴

تاریخ انتشار: ۰۰/۰۳/۱۷
کد خبر: ۰۰۰۳۱۷۲۰۶۹

تاریخ انتشار: ۰۰/۰۳/۱۱
کد خبر: ۰۰۰۳۱۱۲۰۶۳