محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • مدت زمان ابطال بارنامه
  • ثبت تخلف غیر واقعی برای خودروهای برگیر شده بر روی خودروبر
  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری

آرشیو » نامه ها

تاریخ انتشار: 01/07/19
کد خبر: 010719۲۴۲۹

تاریخ انتشار: 01/06/20
کد خبر: 010620۲۴۱۹

تاریخ انتشار: 01/06/16
کد خبر: 010616۲۴۱۳

تاریخ انتشار: 01/06/10
کد خبر: 010610۲۴۰۷

تاریخ انتشار: 01/05/12
کد خبر: 010512۲۳۹۶

1 2 3 68