محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • ثبت تخلف غیر واقعی برای خودروهای برگیر شده بر روی خودروبر
  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری
  • آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن

آرشیو » شرکت ها

تاریخ انتشار: 94/08/02
کد خبر: 940802۱۰۹

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: سعادت شماره ثبت: تاسیس: 1348 مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: سید مهدی حیدری تلفن همراه: 09132415494 سابقه کار در حمل و نقل: 15سال مشخصات مدیر داخلی: تلفن همراه: اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: نائب رئیس: عضو هیئت مدیره: خلاصه شرح: این موسسه با حدود نیم ...

تاریخ انتشار: 94/08/02
کد خبر: 940802۱۰۷

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: پرک بار شماره ثبت: 2277 تاسیس: 1372 مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: نادر علی اکبری تلفن همراه: 09133416189 سابقه کار در حمل و نقل: 22سال مشخصات مدیر داخلی: نادر علی اکبری تلفن همراه: 09133416189 اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: نادر علی اکبری نائب ...

تاریخ انتشار: 94/08/02
کد خبر: 940802۱۰۵

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: اتحادیه کرمان شماره ثبت: تاسیس: مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: محمدرضا رمضانی پور تلفن همراه: 09133413606 سابقه کار در حمل و نقل: مشخصات مدیر داخلی: تلفن همراه: اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: نائب رئیس: عضو هیئت مدیره: خلاصه شرح: آدرس دفتر مرکزی: پایانه بار جاده تهران ...

تاریخ انتشار: 94/08/02
کد خبر: 940802۱۰۳

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: امین کرمان شماره ثبت: 17 تاسیس: 1363 مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: محسن رئیس پور تلفن همراه: 09131400743 سابقه کار در حمل و نقل: 31سال مشخصات مدیر داخلی: محسن رئیس پور تلفن همراه: 09131400743 اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: نائب رئیس: عضو هیئت مدیره: خلاصه ...

تاریخ انتشار: 94/08/02
کد خبر: 940802۱۰۱

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: مکران بار شماره ثبت: 2255 تاسیس: 1371 مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: رضا عادلی نژاد تلفن همراه: 09131408418 سابقه کار در حمل و نقل: 10سال مشخصات مدیر داخلی: حسین سلطان پناه تلفن همراه: 09133411696 اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: مهدی بدر آبادی نائب ...