محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • ثبت معاینات سلامت شغلی رانندگان در سامانه وزارت بهداشت
  • محدودیت ترافیکی نوروز ۱۴۰۲
  • صدور مجوز فعالیت رانندگان حمل ونقل باری در بخش مسافربی
  • الزام اعلام بارکلیه کارخانجات وصنایع در سامانه اعلام بار مجازی
  • نرخ جریمه نقدی تخلف شرکت های حمل ونقل
  • مدت زمان ابطال بارنامه
  • ثبت تخلف غیر واقعی برای خودروهای برگیر شده بر روی خودروبر
  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها

آرشیو » شرکت ها

تاریخ انتشار: 94/08/02
کد خبر: 940802۹۷

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: اسماعیل زاده شماره ثبت: تاسیس: مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: حسین اسماعیل زاده تلفن همراه: 09131401026 سابقه کار در حمل و نقل: 35سال مشخصات مدیر داخلی: مسعود اسماعیل زاده تلفن همراه: 09131401028 اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: نائب رئیس: عضو هیئت مدیره: خلاصه شرح: آدرس دفتر ...

تاریخ انتشار: 94/08/02
کد خبر: 940802۹۵

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: حمل و نقل حساس شماره ثبت: 3263 تاسیس: 1375 مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: رضا سیستانی تلفن همراه: 09133403539 سابقه کار در حمل و نقل: 15سال مشخصات مدیر داخلی: تلفن همراه: اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: رضا مهدوی راینی نائب رئیس: اسماعیل مهدوی ...

تاریخ انتشار: 94/08/02
کد خبر: 940802۹۳

مشخصات شرکت / موسسه حمل و نقل: ترابر گستر کرمان شماره ثبت: تاسیس: 1391 مشخصات مدیر عامل / مدیر مسئول: منصور بلوچ شهریاری تلفن همراه: 09131412179 سابقه کار در حمل و نقل: 20 سال مشخصات مدیر داخلی: مسعود بلوچ شهریاری تلفن همراه: 09131414082 اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت رئیس هیئت مدیره: منصور بلوچ ...

1 53 54 55