محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • مدت زمان ابطال بارنامه
  • ثبت تخلف غیر واقعی برای خودروهای برگیر شده بر روی خودروبر
  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها
  • بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت ها وموسسات حمل ونقل کالا بر اساس بیمه رانندگان
  • اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
  • دعوت به جلسه
  • ادرس جدید انجمن
  • مهلت ارسال اطلاعات بارنامه ای سه ماهه اول سالجاری

آرشیو » آیا می دانید

تاریخ انتشار: 95/10/23
کد خبر: 951023۶۱۷

تاریخ انتشار: 95/09/24
کد خبر: 950924۵۹۵

%d8%a7%da%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86

تاریخ انتشار: 95/08/20
کد خبر: 950820۵۶۷

%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c

تاریخ انتشار: 95/06/31
کد خبر: 950631۴۹۶

تاریخ انتشار: 95/03/01
کد خبر: 950301۱۴۹

ایا می دانید مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 94 اشخاص حقیقی در فالب شخص حقوقی ( موسسات)تا پایان خرداد ماه سالجاری وکلیه اشخاص حقوقی ( شرکت ها ) تا پایان تیر ماه می باشد .