محک کالا

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کرمان | محک-کالا

  • ثبت معاینات سلامت شغلی رانندگان در سامانه وزارت بهداشت
  • محدودیت ترافیکی نوروز ۱۴۰۲
  • صدور مجوز فعالیت رانندگان حمل ونقل باری در بخش مسافربی
  • الزام اعلام بارکلیه کارخانجات وصنایع در سامانه اعلام بار مجازی
  • نرخ جریمه نقدی تخلف شرکت های حمل ونقل
  • مدت زمان ابطال بارنامه
  • ثبت تخلف غیر واقعی برای خودروهای برگیر شده بر روی خودروبر
  • لزوم اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقضات
  • تمدید مهلت ارایه مدارک جهت استفاده از طرح بیمه رانندگان
  • صحت سنجی کد های پستی از طریق سامانه انبار ها

آرشیو » اخبار

تاریخ انتشار: 94/07/26
کد خبر: 940726۷۱

آگهی مناقصه احداث پل دوم سقدر در باند دوم محور جيرفت- دهبکری (احداث پل دوم سقدر در باند دوم محور جيرفت – سه راه) در یک مرحله با برآورد مالی 15291140591 ریال توسط اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان برگزار می‌گردد. تاريخ بازگشايی پاکت ...

1 68 69 70